Didehban Logo

web proxy

دراین سرویس همانطورکه از نامش مشخص میباشد مربوط به ارائه خدمات web  میباشد . در این سرویس شما میتوانید تمام امکانات مربوط به (port =80) رابرروی یک پورت دیگر پیاده سازی کنید .

در این صورت تمام استفاده کننده گان اینترنت از روی سرویسی که شما ایجاد کرده اید عبور داده میشوند . شرکت شبکه دیده رسانه این بستر را در شرکتها وسازمانهای مختلف اجرا وراه اندازی نموده است .

از فواید این سرویس میتوان به موارد ی همچون :

دریافت گزارش یا لاگ گیری کاربران اینترنت

محدود کردن وفیلترینگ بعضی از سایت ها

کش کردن خودکار سایت های پربازدید

وایجاد بسیاری از محدودیت ها بر روی پورتها وپوروتکل ها