Didehban Logo

mpls

کنترل ترافیک وهدایت بسته ها در شبکه های بزرگ به امری ضروری مبدل گشته است چنانکه شبکه دارای بار ترافیکی سنگینی باشد در این صورت با دان شدن روتر ها ومختل شدن شبکه روبرو میشویم .

بنابراین با هدایت درست هر بسته به سمت مقصد موردنظر خود میتوان از ایجاد بار ترافیکی در دیگر قسمتها جلوگیری کرد . در بیشتر شبکه های WAN دنیا از تکنولوژی انتقال لایه دو مانند ATM و Frame relay استفاده می گردد و برای اتصال دو روتر با استفاده از شبکه WAN لایه دو این اتصال میسر می گردد . در این حالت طراح شبکه WAN می بایست به صورت دستی مسیری ایجاد نماید تا بسته های لایه سه از میان لایه دو عبور کنند لذا نیاز به بستن virtual circuit بصورت point to poin است که مشکلات فراوانی را در شبکه ایجاد می کند.
MPLS این امکان را به سوئیچ های لایه دو می دهد تا همانند یک روتر در انتخاب مسیر هوشمند باشد.