Didehban Logo

Mobile

امروزه قدرت ارتباطات سیار در یک کشور یک نکته مهم وکلیدی به حساب می آید که دولتمردان را به فکر ارتقا وبهینه سازی آن درتمام کل کشور می اندازد . اکنون در کشور عزیزمان پوشش دهی سیگنالها به اوج خود رسیده ، اما در نواحی کم جمعیت این طور نیست . مشکل آنتن دهی و قطعی های مکرر سبب شده است که کارشناسان فنی شرکت دیده بان تلکام را به فکر بیاندازد .

طراحی سلول های قرار گیری BTSها ونصب آنها در محیط های کم جمعیت امری به صرفه نخواه بود بنابر این با استفاده از MICRO BTS  ها در محیط های بزرگتر و یا استفاده از انواع ریپیتر های سیگنال امری کارآمدتر به نظر می آید از این رو شرکت دیده بان تلکام با انتخاب مناسب ترین آنتها و رادیوهای ریپیتر GSM  در فضای داخلی وامکان سنجی بااستفاده از نرم افزار های ASSET و TEMS مشکلات پوشش دهی را رفع میکنند .

همچنین برای ایجاد بستر 3G در بعضی از شرکت ها و ساختمان های اداری میتوان ازین راه کار استفاده نمود و باتوجه به فرکانس اپراتور آن دستگاه مورد نظر را انتخاب کرد.

همانطور که در شکل میبینید سلسله مراتب شبکه GSM به این صورت میباشد .

mobile