Didehban Logo

MICROWAVE

مایکروویو یکی از آسانترین روش برای انتقال داده ها در بستر IPوTDM میباشد که در لینکهایی با فواصل طولانی از آنتن هایی به نام موج بر استفاده میشود . که رادیوهای مایکروویو به دو دسته ی کلی

Licensed وUnlicensed   بر اساس فرکانس کاری خود طبقه بندی میشوند .

 که فرکانس های آزاد (2.4-5.4-5.8 ) گیگاهرتز که در رادیوهای معمولی استفاده میشوند ونیاز به مجوز ندارند جزوه دسته ی Licensed بیس می باشند .

دسته دیگر که شامل فرکانس های (4.5-6-7-8-11-13-15-18-23-26-38-71 تا86 ) می باشد نیازمند مجوز از سازمان تنظیم مقرارت رادیویی برای نصب می باشد .

تمام برندهایی که در طیف وسیع فرکانسی تجهیزات خود را تولید میکنند جزوه رادیوهای Broadband  میباشند و مقدار پهنای باندی که میدهند واقعی می باشد اما رادیوهایی که فقط در فرکانس های آزاد محصولات خودرا تولید مینمایند بیشتر به رادیوهای wifi  و معمولی شناخته میشوند وپهنای باند خروجی آنها با مقدار واقعی شان متفاوت میباشد .

حال شرکت دیده بان تلکام با داشتن کادر مجرب توانایی ارائه لینک های بیش از 100 کیلومتر را با انواع رادیوهای بی سیم دارا میباشد .