Didehban Logo

DNS

DNS(Domain name service) :این سرویس برای تبدیل آیپی های وب سرورها به نام سایت ها مورد استفاده قرار میگیرید که در یک شبکه ماکروسافتی با ایجاد این سرویس سرور اصلی سوالات ونیاز های dns کاربران را از dns  های جهانی میپرسد و درداخل خود این اطلاعات را ذخیره میکند در این صورت کارایی وoverload  شبکه مناسب تر وبهتر خواهد شد . امروزه این سرویس به صورت خیلی راحتر در روترهای میکروتیک قابل ارائه میباشد .