Didehban Logo

Classic phone central

امروزه سیستم سنتی سانترال دیگر تمام نیاز های مشتریان را برطرف نمیکند . انعطاف پذیری برای سیستم ها برای یک شرکت بزرگ با چندین شعبه وجود نخواهد داشت بنابراین  مدیران را به سیتم های جدید سانترال سوق میدهد تا بتوانند هزینه ی تماسهای داخلی بین شعبات را ازبین ببرند .

برای گذر از این سیستم ها به سیستم های کاملا آیپی ممکن است هزینه های تعویض تمام تلفن ها کمی سنگین به نظر بیاید اما راهکارهایی که شرکت پاناسونیک در کشور عزیزمان ارائه داده است ،ایجاد یک سیستم hybrid  که تلفیقی از سیستم سنتی و سیستم آیپی می باشد و تمام ویژگی ها و انعطاف پذیری در آن مشهود میباشد .

همچنین این مراکز تلفن پاسونیک را میتوان با استفاده از کارت های مبدل به سرور های الستیک متصل کرد و از یک بستر آیپی کاملا بهره مند شد .در این صورت نیاز به تعویض تمام تلفن ها نیست بلکه فقط تلفن هایی که از مدل های 7730 قدیمی ترند تعویض میشوند و درصورتی که تعداد تلفن ها قدیمی زیاد باشد میتوان از یک کارت مبدل اضافی بر روی مرکز تلفن پاناسونیک استفاده کرد تا این مشکل هم بر طرف شود .

نسل های مراکز تلفن پاناسونیک :

سانترالهای آنالوگ قدیمی:

1- T308

2- T616

3- TA308

4- TA616

سانترالهای آنالوگ جدید:

1- TEA308

2- TES824

3- TEM824

سانترالهای دیجیتال قدیمی:

1- TD1232

2- TD500

سانترالهای دیجیتال جدید:

1- TDA100

2- TDA200

3- TDA600

4- TDA100D

سانترالهای IP base:

1- TDE100

2- TDE200

3- TDE600

4- NCP500

5- NCP1000