Didehban Logo

شرکت های خصوصی

در دسترس بودن اطلاعات در محیط فرودگاه ها به یک امر ضروری تبدیل شده است . نیاز مسافران به هر نوع اطلاعاتی اعم از اطلاعات پرواز ، برقراری ارتباط تلفن های اینترنتی  ضرورت نیاز به امواج Wifi  را به همراه دارد .

از این رو شرکت شبکه دیده بان رسانه  با سابقه ی درخشان خود در امور وایرلس توانسته است این نیاز را به طور کامل برای مسافران و کارکنان فرودگاه  رفع کرده و با به روز ترین تجهیزات این امر را ممکن سازد.