Didehban Logo

مترو

به دلیل رفت و آمد جمع کثیری از مسافران داخل شهرها و بین شهرها و استفاده ی زیاد آن ها از خدمات شهری همچون مترو ، مدیران خطوط حمل و نقل را به فکر ایجاد درآمد زایی از تبلیغات در کنار سکو های مترو ، داخل مترو ها  انداخته است .

از این رو با بستر سازی امواج وایرلس در سکو ها به مدیران خطوط مترو این امکان را می دهد که از تابلو های تبلیغاتی تحت شبکه ی IP استفاده کنند و می توانند مطالب آن را کنترل و به روز کنند و حتی نظر سنجی هایی رو در مورد هر مطلبی دریافت کنند.

حال از طریق این امواج رادیویی که  می توان در اختیار مسافران منتظر قرار داد تا بتوانند از اینترنت استفاده کنند .