Didehban Logo

دانشگاه ها و مدارس و مراکز آموزشی

امروزه دانشجویان ، دانش آموزان و پژوهشگران در دانشگاه ها ، مدارس و مراکز آموزشی بزرگ برای دسترسی به منابع ، مقالات و کتب مورد نیاز و اشتراک گذاری آن ها نیازمند فناوری قدرتمندی به نام اینترنت هستند . همچنین دستیابی به کتابخانه های مجازی و دیجیتالی و توسعه و تسریع تحقیقات و مقالات علمی و غیر علمی خود اینترنت را نیاز اصلی خود می دانند .

به همین دلیل شرکت شبکه دیده بان رسانه با برخورداری از تجهیزات به روز توانسته است بستر جهانی اینترنت را نه تنها در محیط دانشگاه بلکه در کلاس ها ، آزمایشگاه ها ، خوابگاه ها و … در دسترس همگان قرار دهد که همه دانشجویان بتوانند با  Laptop , PDA , Smart phone , Tablet  و … از اینترنت استفاده کنند.