Didehban Logo

سیستم های درب اتوماتیک

با توسعه ی روز افزون تکنولوژی در کلیه ی زمینه های زندگی خصوصا صنایع ساختمانی ، آرزو های دیرینه ی بشر در تامین تسهیلات فضاهای کار و زندگی ، بیش از پیش برآورده شده و استفاده تلفیقی از فناوری های الکترونیک ، کامپیوتر و مکانیک در قسمت های حساس ساختمان از جمله تاسیسات مسیرهای ارتباطی ، هر روزه با شتاب بیشتری توسعه می یابد.

ایجاد امکاناتی ساده در عبور از انواع ورودی های ساختمانی به نحوی که ضمن صرفه جو.یی در مصرف زمان و انرژی ، امکان کنترل از راه دور برای افراد و سهولت در رفت و آمد تحقق یابد، از جمله اهدافی است که ارائه سیستم های متنوع درب های اتوماتیک را در شرکت شبکه دیده بان رسانه در پی داشته است.