Didehban Logo

سیستم های اعلام سرقت اماکن

در سال های اخیر سیستم های اعلام سرقت به طور فزاینده ای در اماکن و فروشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و بهره گیری از این سیستم ها ، به صورت سازوکاری همه گیر و متداول در آمده است.این روند ، بی تردیدنشان دهنده ی نیاز انکارنا پذیر صاحبان امور به برخورداری از خاطری آسوده نسبت به امنیت محیط های کار و زندگی ، در زمان عدم حضور فیزیکی است . براساس این رهیافت ، گروه شبکه دیده بان رسانه شرق با ارائه سیستم هایی به روز و قابل اعتماد در این حوزه نیز می تواند یاری رسان شما باشد.

از نقطه نظر فنی دو ویژگی اصلی سیستم های اعلام خطر (اعم از حریق و سرقت) ، امکان برقراری تماس خودکار توسط سیستم ، با چندین شماره تلفن ثابت و یا همراه از پیش تعیید شده در زمان های بروز خطر ، و نیز صحت و دقت بالای این سیستم ها در اعلام خطر به منظور عدم بروز آلارم های اشتباهبه شمار می رود که این مهم تنها به کمک مدارات هوشمند کنترل پنل های مرکزی و سنسور های مدرن به کار رفته در سیستم های ارائه شده تحقق می یابد.