Didehban Logo

معادن

شبکه های بی سیم در صنعت توانسته است به صورت خیلی سریع مورد توجه همگان قرار گیرد . همچون کنترل وسایل فوق سنگین ، میزان بار ، سرعت و مکان در حال تردد که در معادن دیده میشود.

راه حل های وایرلس برای معادن با انعطاف پذیری و اعتماد بالا ، فعالیت های معدن را با موفقیت انجام می دهند. برای بهره وری حداکثر شبکه های وایرلس با انعطاف پذیری بالا و مطمئن بستر را برای انتقال تصاویر ، اشتراک سازی پرینتر بدون سیم کشی در دفاتر معادن و کنترل و نظارت بر سیستم های انبار داری و انتقال خطوط تلفن را آماده ساخته است.

برخی از مزیت های وایرلس در معادن :

-          برنامه های مدیریتی مثل ایرادیابی از راه دور ، مانیتور کردن سرعت دستگاه ها ، جلو گیری از تصادف و …

-          دریافت لحظه به لحظه ی تصاویر از پیشرفت کار

-          سیستم های امنیتی

mine